Nová akcia

19.11.2013 19:56

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.